Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů       zdarma
Přístup na Internet  zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací                        

Děti, studenti, důchodci/dospělí               

 30,-/50,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka   30,- Kč
2. upomínka  40,- Kč
3. upomínka  50,- Kč
Upomínací dopis

 80,- Kč

Ztráta nebo poškození knihy               cena knihy + 80,- Kč

Ztráta nebo poškození časopisu          cena časopisu + 40,- Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.