O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Historie knihovny a současnost

   V obecní kronice je knihovna zmiňována v roce 1964, kdy se stěhovala z místnosti v dolním hostinci do domu p. Slovákové, čp 56. Tam byla místnost opatřena vkusným nábytkem, bylo v ní přes 1.400 svazků. Čtenářů bylo 76. Knihovníkem byl v té době p. Ondřej Slovák, čp 46. Jeho předchůdci v knihovně  v hospodě byli: p. E. Orságová do r.1962, pak J.Krhutová, J.Kantorek, M.Vojkůvková. V roce 1966 byla dokončena budova MNV a knihovna byla do ní  přestěhována. Umístěna byla v patře, později přestěhována do přízemí, kde je dodnes. V této budově se v ní vystřídaly knihovnice: v r. 1973 p. M.Orságová, čp 51 a E.Slováková, čp14, v r. 1974 H.Orságová, čp 51, v r. 1980 O. Orságová,čp.51, v r. 1983 M. Mročková a od roku 1984 D. Krhutová a J. Krhutová, která je knihovnicí dodnes.

    V roce 2007 byl knihovní fond převeden do počítače a v dalším roce bylo zahájeno půjčování přes počítač.

    V roce 2017 jsme se dočkali rekonstrukce knihovny. Knihovna byla rozšířena o prostor který uvolnili hasiči po přestěhování do nové klubovny na půdě OÚ.  V současné době je knihovna vybavena moderním nábytkem, sedačkou, koutkem pro děti, počítači , a slouží jako prostor pro setkávání a pořádání besed a přednášek.

   V současné době máme kolem 2.300 svazků a asi 300 svazků z cirkulačního souboru, který tu zůstává 1 rok. Provoz knihovny je automatizován, půjčujeme přes počítač. Knih si čtenář může  půjčit libovolně, kolik si troufá přečíst do dvou měsíců, kdy by je měl vrátit bez upomínky. K dispozici jsou také časopisy - pro děti Čtyřlístek a pro dospělé Rodinný dům, D-Test a Moje země.