Nové knihy

27.11.2018 17:08

Marta  Davouze  -  VÍKEND  S  MIRIAM

Příběh vysokoškolského pedagoga, který se platonicky zamiluje do herečky Miriam, manželky svého přítele.  Je spíš samotář než bojovník, přesto se i bez vlastního přičinění ocitá v tíživých situacích, a jen udiveně přihlíží a ztrácí víru ve smysl své práce i celého svého života. Duchovní pouto, které ho váže k Miriam, je to jediné, co ho vnitřně posiluje a snad proto se obává překročit hranici přátelství. Příliš pozdě pochopí, jaká to byla chyba.