Pasování Prvňáčků na čtenáře knihovny

13.06.2019 11:44

Středa 5. června 2019 v místní knihovně ve Viganticích. Pasování prvňáčků na opravdové čtenáře

Středa 5. června 2019 byla pro děti z 1. třídy naší školy opravdu slavnostní. Byly totiž pozvány do naší místní knihovny, kde za účasti paní knihovnice Jany Krhutové, Renaty Vinklerové a dalších 2 knihovnic z rožnovské knihovny a paní místostarostky Hany Foltasové, byly slavnostně pasovány na opravdové čtenáře. Doprovázela je paní učitelka Mgr. Alena Kadeřábková a Bronislava Jouzová. Pro prvňáčky to byla příležitost ukázat, co se během náročného školního roku naučily. Najednou už písmenka nejsou jen tak nějaké obrázky nebo značky, kterým rozumí jen máma s taťkou a babička s dědou. Složily se do slov, která umíme nejen přečíst, ale i napsat. A kdo už umí číst, ten si rád vezme do ruky knížku a neprohlíží jen obrázky. Jestli se ale může stát i čtenářem knihovny, to nemůže posoudit paní učitelka, dokonce ani pan ředitel, ale knihovnice, které se za dětmi vydaly a zahrály jim pohádku Ondřeje Sekory o tom, Jak Ferda Mravenec a brouk Pytlík opravovali rozbité rádio. Před samotným pasováním musely děti přečíst část textu, kterým pomohly rádio opravit a potom slavnostně odpřisáhly „čtenářský slib“. Šlo jim to báječně. Každý z nich byl pasován na rytíře krásného slova, dostal svou první vlastní knížku, dáreček, přihlášku do knihovny a sladkou dobrotu. Všem se nám v knihovně líbilo a děkujeme za příjemné chvíle strávené v knihovně.