Novinky ve fondu

10.04.2015 14:47

 

 

Jonasson, J.:  STOLETÝ  STAŘÍK,  KTERÝ  VYLEZL  Z  OKNA  A  ZMIZEL

  V den, kdy se mají v přítomnosti různých funkcionářů slavit jeho sté narozeniny, Alan Karreson vyleze z okna domova důchodců, a jak praví název, zmizí. Zatím co je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se jako slepý k houslím, ke kufru plnému peněz. Druhá dějová linie mapuje Alanovy předešlé osudy, a tudíž i celé dějiny světa v průběhu 20. století. Kniha je inteligentní, duchaplná a velmi vtipná.

  

 Zafón, C.R.:    STÍN  VĚTRU

 Barcelona, 1945. Desetiletý Daniel objevuje na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih román Stín větru záhadného autora. Poutavý titul v Danielovi vyvolává posedlost dozvědět se o spisovateli i knize něco víc, pátrání mu však záhy obrátí život naruby.

  

 Hollandová,C.:  VÁŠNIVÁ  A  NESPOUTANÁ

 

 Osudy královny Eleonory Akvitánské, která proslula svou krásou, inteligencí , nespoutaností a odvahou. Už jako francouzská i anglická královna, provdaná za francouzského krále Ludvíka VII., a matka dvou dcer se seznámila s devatenáctiletým normanským vévodou Jindřichem Plantagene-tem a opouští francouzský dvůr s vidinou získání další koruny.

  

 Kerlau,Y.:   ŠACHOVNICE  KRÁLOVNY

 

 Kristýna, jediná dcera švédského krále Gustava Adolfa, se narodila proto, aby vládla. Jako jedna z nejzajímavějších a také nejkontroverznějších panovnic evropských dějin však musela řešit značné dilema: poslechnout hlas srdce a konvertovat ke katolické víře, ovšem za cenu ztráty koruny a nuce-ného odchodu ze země, anebo přijmout osud panovnice protestantského Švédska, k němuž byla předurčena.

 

  O´Brian, L.:  ISTANBULSKÁ  MOZAIKA

 

 Seana Ryana, jednoho ze zakladatelů britského institutu aplikovaného výzkumu, vyděsí zpráva, že jeho kolegovi a příteli, pracujícímu na archeologickém projektu v Istanbulu, někdo brutálně usekl hlavu. Ryan přilétá do Turecka identifikovat tělo a převzít věci včetně fotografií mozaik v posvátném chrámu Hagia Sofia, jež jeho přítel zkoumal.Brzy nato se sám ocitá ve smrtelném ohrožení.

  

 MALÁ  DĚTSKÁ  ENCYKLOPEDIE

 

 Poutavá knížka nabízí zvídavým dětem odpovědi na řadu otázek. Každá ze sedmi tématických částí začíná rozkládacím obrázkem.

 

 Richmanová,G.:    ZTRACENÁ  MANŽELKA

 

  Když se Josef a Lenka seznámili, s láskou a důvěrou hleděli do budoucna. Oba studovali na    univerzitě  a pocházeli z dobře situovaných pražských rodin.  Těm dvěma mladým lidem však  předurčil životy jejich původ. Blíží se válka, napětí vzrůstá a Josefově rodině se s pomocí ame-

    rických příbuzných podaří včas vycestovat. Josef si později buduje úspěšnou kariéru v nové

    vlasti. Přesto stále touží po milované Lence, na kterou nikdy nedokázal zapomenout.

 

  Eaton,B.:    TAJEMSTVÍ  ŽIVOTA  PO  SMRTI

 

        Barry Eaton napsal toto čtivé a oceňované dílo na základě svých poznatků. Přináší odpovědi na znepokojující otázky: Co se vlastně stane, když člověk zemře? Jaký je to pocit? Proč je lidem  zatěžko opustit tento svět a své blízké? A jak je to s těmi, co zemřou náhle a nečekaně?....

      

Walden,N.:     POSVÁTNÁ   PŘÍSAHA

 

 Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým otcem na Nový Zéland. Jenže ten se k ní     chová tak cize, že zklamaná dívka se rozhodne odjet se svým nevlastním bratrem mezi Maory.     Když Vivian v posledním maorském hradišti vyslechne příběh starého Matui, začne jí plno věcí

 konečně dávat smysl – a naopak se vynoří nové otázky.


 

 Nosková, V.:    PROMĚNY

 

    Román sledující dobu pár let před listopadem 89 a několik let po něm je zabydlen množstvím     postav, které jsou propojeny bydlištěm či pracovním prostředím s přemýšlivou Anetou. Z nich     každá po svém prožívají proměny postavení, životních šancí, společenského vzestupu či pádu.

 

      Hájíček.J.:     RYBÍ  KREV

 

      Po patnácti letech strávených v cizině se Hana v roce 2008 vrací do polozatopené vesničky na  břehu Vltavy, kde vyrůstala,chtěla se vdát a být učitelkou ve zdejší jednotřídce. Ale všechno je  jinak – na vylidněné návsi stojí sama. Má však odvahu podívat se zpátky, je odhodlaná ptát se   sama sebe i lidí, kteří pro ni kdysi hodně znamenali. Rybí krev je především poutavý lidský    příběh tří kamarádek z malé vesnice, které osud rozprášil do světa, příběh, v němž se silně ozývá touha po rodinné soudržnosti,a také příběh o sílelásky a odpuštění.

 

   Brown,D.:     INFERNO

        Autor nabízí čtenářům spoustu postřehů o historii a umění, ale na první místo klade vždycky       příběh. Inferno je ideální oddychové čtení.