Nové knihy

23.04.2019 11:23

Eva Stachniak  -  CAREVNA  NOCI

Strhující příběh ženy, která obětovala své štěstí pro blaho ruského imperia. Prostřednictvím vzpomínek Kateřiny Veliké máme možnost poměrně detailně poznat život na carském dvoře, blíže se seznámit s Kateřininými spolupracovníky, jejím synem Pavlem, jejími vnoučaty, láskami, milenci a favority.