Bouřlivý říjen 1918 na Valašsku

18.10.2018 17:00

Jak probíhal říjnový převrat na Valašsku a zvláště na Rožnovsku zprostředkovala přednáška historika PhDr. TOMÁŠE BALETKY, PhD. ředitele Státního okresního archivu Vsetín.

 

Vznik Československa v roce 1918 nebyl úplně samozřejmý a nebyl ani bezproblémový. Nový stát a jeho představitelé, počínaje už na místní úrovni, se museli potýkat s množstvím těžkostí. Beseda se koná v rámci oslav 100 let České státnosti. V roce 1909 vznikl Vsetínský okres. Celá přednáška se konala v duchu roku 1918, v tomto roce se pořádaly bouřlivé shromáždění. Nahlédli jsme do archivu, kde jsme shlédli staré dokumenty, které tyto shromáždění potvrzovaly. V pondělí 28. 10. 1918 se na Vsetíně (nejpřesnější údaje v okolí), nedělo nic, až 29. 10. 1918 se na Valašsku dozvěděli o vzniku Českého státu. Na Valašsku vycházel týdeník ,,Noviny zpod Radhoště“, byly to katolické noviny, které informovaly o dění v kraji. Krojované družiny Valachů a Valašek společně se Sokoly se účastnilo oslav vzniku ČR v Rožnově pod Radhoštěm, tuto slávu navštívili také občané z okolních obcí. V nové republice probíhalo tzv. ,,čištění měst“ = odstraňování německých orlic a nápisů. Probíhalo rabování židovských obchodů. Výbuch hněvu proti židům byl veliký, stát si s tímto poradil silným násilím. Až v roce 1919 jsou nahrazeny německé obecní tabule do češtiny. Besedu si přišlo vyslechnout 13 občanů obce Vigantice.